POWRÓT
     2017-12-14 00:00:00

Mieszkania dla warszawiaków - plan na kolejne lata.


Więcej mieszkań, wyższy standard, remont wszystkich pustostanów, likwidacja pieców, wsparcie najsłabszych oraz mieszkańcy bez długów czynszowych – to priorytety nowego programu gospodarki miejskimi lokalami na następnych 5 lat.

Pierwszy raz w historii Warszawy mamy na taką skalę przygotowaną politykę mieszkaniową – Mieszkania2030, jednocześnie opracowaliśmy Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2018 – 2022. W czwartek, 14 grudnia radni Warszawy podejmą decyzje dotyczące wprowadzenia tych dokumentów.

- Zwiększymy liczbę mieszkań, a równocześnie będziemy inwestować w wyższy standard obecnych. Zakładamy, że zostaną wyremontowane wszystkie pustostany dostępne formalnie i technicznie. Jutro radni zdecydują o dodatkowym zwiększeniu w przyszłym roku budżetu na remonty o 40 mln zł i o rozpoczęciu pilotażu w Wawrze budownictwa pasywnego z odnawialnymi źródłami energii – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent stolicy.

- W programie mieszkaniowym ujęliśmy uwagi komisji dialogu społecznego, czyli m.in. podłączanie do sieci, restrukturyzację długów, a także konieczność przeprowadzenia audytu zarządzania zasobem. Kierunki audytu wypracujemy wspólnie ze stroną społeczną. Jestem zadowolony z kształtu programu mieszkaniowego i polityki mieszkaniowej Mieszkania2030 - pokazują jasny kierunek działań. Dokumenty jednomyślnie zaakceptowali radni z komisji rozwoju gospodarczego – podkreśla Mariusz Frankowski, przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego w radzie Warszawy.

- Polityka mieszkaniowa Mieszkania2030 jest uniwersalnym dokumentem. Mówi o jakości mieszkania w Warszawie, więc dotyczy każdego z nas. Tworzyliśmy ją wspólnie z mieszkańcami i ekspertami. Kolejnym krokiem jest stworzenie programu Mieszkania2030. Pracujemy również nad Warszawskim Standardem Mieszkaniowym, który określi wytyczne dla miejskich inwestycji oraz będzie zestawem dla prywatnych inwestycji. Standard pokażemy w pierwszym kwartale przyszłego roku – mówi Joanna Erbel, koordynatorka prac nad projektem polityki mieszkaniowej – Mieszkania2030.Siedem priorytetów nowego programu mieszkaniowego:

Nowy Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2018-2022 to:

I. Więcej mieszkań dla warszawiaków

Miasto będzie kontynuowało budowę miejskich mieszkań. W kolejnych latach powstanie co najmniej 600 lokali dzięki dzielnicowym inwestycjom i ponad 1400 mieszkań dzięki Towarzystwom Budownictwa Społecznego. Przybędzie także 3 tys. lokali socjalnych.

Obecnie w Warszawie jest blisko 85 tys. mieszkań miejskich (w tym 2,6 tys. zrealizowanych przez TBS-y). W ciągu jedenastu lat zapewniliśmy warszawiakom 20 tys. mieszkań, w tym 17 tys. wyremontowanych pustostanów. W latach 2007-2017 powstało ponad 3,6 tys. miejskich mieszkań (w tym ponad 500 w TBS), a ponad 300 jest w budowie. Dla porównania, w latach 1996 – 2006 r. ówczesne władze wybudowały jedynie 1925 lokali komunalnych.

II. Wyższy standard miejskich mieszkań

Z jednej strony będą to przyłączenia mieszkań do centralnego ogrzewania i remonty, z drugiej - wyłączanie części budynków w bardzo złym stanie technicznym z eksploatacji oraz mieszkań niepełnowartościowych, bez łazienek i kuchni. Mieszkania będą doposażanie i modernizowane. Zapewnimy także efektywne ogrzewanie poprzez podłączanie do miejskiej sieci cieplnej lub montaż instalacji gazowych lub OZE.

W latach 2007-2017 Warszawa na utrzymanie mieszkań komunalnych wydała ponad 5,5 miliarda złotych, z czego wpływy z opłat za czynsz stanowiły 38% (2,1 mld zł). Przykładowo, na Pradze-Północ nakłady miasta na mieszkania wyniosły 681 mln zł, a wpływy z opłat – 229 mln zł.To były rekordowe lata także w przyłączeniach budynków z miejskiego zasobu do sieci ciepłowniczej. Dzięki intensywnym pracom w ciągu ostatnich 11 lat nastąpił blisko 50% wzrost liczby mieszkań przyłączonych do centralnego ogrzewania w budynkach będących wyłączną własnością miasta. Od 2007 r. przyłączyliśmy 4,6 tys. mieszkań do centralnego ogrzewania. Gdy podłączamy budynki do centralnego ogrzewania, doprowadzamy ciepłą wodę, co oznacza niższe rachunki dla mieszkańców.III. Wszystkie pustostany wyremontowane

Zakładamy, że w latach 2018-2019 zostaną wyremontowane wszystkie pustostany w budynkach, które są dostępne formalnie i technicznie. Utworzymy specjalną rezerwę finansową na ten cel – 40 mln zł.

Przypomnijmy, od 2007 r. miasto przeznacza na remonty coraz większe kwoty. Dzięki temu tych prac jest coraz więcej. I tak przykładowo, w 2005 r. remont objął 1043 pustostanów (15 mln zł), a w 2016 r. – 2029 (33 mln zł). Łącznie, w latach 2007-2017 na remonty pustostanów przeznaczyliśmy 288 mln zł. Najwięcej pustostanów wyremontowaliśmy na Woli i w Śródmieściu – po 3 tys. lokali, na Mokotowie i Pradze–Północ – po 2,5 tys. oraz na Pradze-Południe – 2 tys. lokali.IV. 0% mieszkań opalanych węglem

Planujemy dalsze przyłączanie mieszkań do centralnego ogrzewania i zlikwidowanie wszystkich pieców lub ich wymianę na instalacje na gaz, a przejściowo instalacje kotłów spełniających wymogi klasy 5 wg normy budowlanej, czyli bezpieczne dla mieszkańców i środowiska. Kolejnym wyzwaniem będzie budownictwo plusenergetyczne z wykorzystaniem OZE.V. Wsparcie najsłabszych, czyli obniżki czynszów i więcej mieszkań socjalnych

Już w 2018 r. zaczną obowiązywać kolejne ulgi, np. dodatkowe zniżki w opłatach za czynsz dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku w przypadku oczekiwania na zamianę lokalu – obniżka o 20%, czy dla mieszkańców z lokali powyżej 80 m2. Część obecnych zniżek również będzie korzystniejsza. Miasto będzie kontynuowało wsparcie dla mieszkańców z budynków dekretowych.

W mieszkaniach komunalnych za 1 metr kwadratowy lokatorzy płacą średnio 5,61 zł, w mieszkaniach socjalnych – 1,45 zł. Najem komercyjny to stawki rzędu 45 - 60 zł za metr kwadratowy. Oczywiście, warszawiacy korzystają także ze zniżek – przy niskich dochodach jest to ulga w opłacie za czynsz nawet do 80%, a ta związana ze stanem technicznym mieszkania – do 50%.

VI. Lokatorzy bez długu

Wprowadzimy kolejne rozwiązania dla warszawskich mieszkańców, którzy mogą mieć problem z regularnym płaceniem czynszu.

Przypomnijmy, od 2014 r. mieszkańcy lokali komunalnych mogą odpracować długi czynszowe (880 porozumień i zmniejszenie zadłużenia o ponad 1,2 mln zł). W 2015 r. wprowadziliśmy program umarzania długów, do którego przystąpiło ponad 3 tys. osób. Osobę, która zaczyna mieć kłopoty z płaceniem czynszu, informujemy o możliwości ubiegania się o obniżkę czynszu, dodatek mieszkaniowy, czy też o zamianę mieszkania na mniejsze, z niższym czynszem. Pomoc lokatorom daje widoczne efekty – w Warszawie zmniejsza się liczba dłużników; w 2016 r. w stosunku do 2011 r. – o ponad 11 tys., czyli o 21%.

Jako pierwsi wprowadziliśmy systemowe rozwiązania pomagające mieszkańcom budynków dekretowych. Od 2007 r. udzieliliśmy pomocy 3,5 tys. rodzinom. W zależności od sytuacji życiowej, wieku, dochodów, mieszkańcy z budynków zwróconych otrzymują lokale komunalne, mieszkania wybudowane przez TBS-y (osoby o wyższych dochodach), czy lokale zamienne w związku z decyzją Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego i socjalne.VII. Warszawski Standard Mieszkaniowy

Warszawski Standard Mieszkaniowy to kryteria dla dobrego mieszkania. Oparty jest na zrównoważonym, wieloaspektowym podejściu, uwzględniającym sprawy społeczne, planowanie przestrzenne oraz oszczędne i racjonalne gospodarowania zasobami (energią, wodą, gruntem, materiałami i odpadami zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej). Dzięki standardowi będą powstawać lepsze nie tylko budynki, ale całe osiedla.

Polityka mieszkaniowa, czyli Mieszkania2030

Na sesji 14 grudnia radni Warszawy zdecydują również o przyjęciu „Polityki mieszkaniowej – Mieszkania2030”, czyli dokumentu, który wyznaczy kierunki rozwoju mieszkalnictwa w Warszawie na najbliższe kilkanaście lat.

Prace trwały niecały rok. Razem z ekspertami i mieszkańcami określiliśmy wyzwania oraz kierunki rozwoju polityki mieszkaniowej. Wyzwaniem jest przygotowanie oferty dla wszystkich warszawiaków – bez względu na wiek czy dochody. Celem jest zwiększenie do 2030 r. zasobu miejskiego do 100 tysięcy mieszkań. Oferta mieszkaniowa musi odpowiadać na takie wyzwania, jak starzenie się społeczeństwa, pomoc najsłabszym, migracje, konkurencja o talenty, podnoszenie jakości zasobu oraz zrównoważony rozwój miasta.

Wyzwaniem jest zarówno dostarczenie odpowiedniej liczby dostępnych cenowo mieszkań, jak i reakcja na zmiany zachodzące w naszym społeczeństwie. Kształt polityki odzwierciedla potrzeby społeczne, które są różne i zmieniają się z wiekiem człowieka. Ważne jest również osiągnięcie równowagi między sprzecznymi potrzebami: mobilnością a zakorzenieniem się; wspólnotowością a prywatnością; dostępem do wielkomiejskiego życia a potrzebą ciszy i spokoju; potrzebą posiadania mieszkania na własność a dostępem do szerokiej oferty mieszkań na wynajem; szybkim zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych i budową jak największej liczby mieszkań a postawieniem na jakość życia, czy podążaniem za nowymi modelami mieszkaniowymi.

Polityka mieszkaniowa Warszawy – Mieszkania2030 wspiera zrównoważony rozwój miasta m.in. poprzez: tworzenie osiedli ze zróżnicowaną infrastrukturą oraz wspólną przestrzenią, poprawę jakości przestrzeni publicznej, ochronę bioróżnorodności, podnoszenie efektywności energetycznej budynków, tworzenie warunków do powstawania silnych, wspierających się społeczności oraz wyznaczanie standardów w mieszkalnictwie, które zagwarantują wysoką jakość życia w stolicy.

Programami wdrożeniowymi „Polityki mieszkaniowej – Mieszkania2030” staną się:

- Program Mieszkania2030, który zawierać będzie konkretne wskaźniki i sposób ich osiągnięcia w kilkuletniej perspektywie

- Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2018-2022, również poddany pod głosowanie radnych 14 grudnia 2017 r.


/fot.arch.redakcji//um.warszawa.pl/

ODWIEDŹ PROFILE: Warszawa - Michał Andrzej Olszewski


 ZOBACZ PROFIL:
 

  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION